Vil øke antall plasser i Alta for helsesykepleiere