Samiske kvinner har rapportert flere tilfeller av partnervold enn andre kvinner

foto