Her er Altas tilfluktsrom, har plass til 7.320 personer

foto