Legger inn årene

MANGLET FAGFOLK: Det har vært vanskelig å skaffe kompetente meglere, forklarer Knut Ottem, som en forklaring på oppbudet til Privatmegleren i Alta.