Frp reagerer sterkt på prøveordningen som gjør at samisktalende får mer taletid på Sametinget.

Under samlingen i Karasjok denne uka blir ordningen praktisert. Frp-politikerne Arthur Tørfoss og Geir Are Winther er rystet over opplegget.

– Det er helt uakseptabelt, mener de to og henviser blant annet til Sametingets nettside der det står at Sametinget skal bidra til en likeverdig og rettferdig behandling av det samiske folket.

De mener dette er å oppfatte som ren diskriminering.

– Alle representantene er valgt inn på Sametinget med forutsetning om å ha like demokratiske rettigheter, påpeker Tørfoss fra Nordreisa.

Før plenumsmøtet ble det tildelt taletid.

– Når det nå er blitt slik at de som er samisktalende får mer taletid, utover det som er tildelt, viser dette at fokuset på kvalitet faller bort og kvantitet blir viktigere, mener Geir Are Winther.

Han mener det hadde blitt ville blitt protester om andre politisk organer hadde gjort noe lignende.