Mener forslaget til Nordkalottfolket kan føre til en innstramming av motorferdselloven

foto