Det kokte med laks i Altaelva i 2008. Det kan Paul Ronny skrive under på.