Besøksnedgang på 23 prosent på handelsmessa

Stigh Aarstein forteller om en nedgang i besøkende på handelsmessa fra 2019, men tatt situasjonen i betraktning, er han storfornøyd. Foto: Reiulf Grønnevik