– Vi må være observante, uansett om vi kanskje sitter trygge her

foto