– Vilkåret for utbygging er at vi bygger på vinteren og tar i bruk helt ny teknologi nettopp med tanke på 420-linja i nord, sier Statnetts kommunikasjonssjef Berit Erdal og prosjektleder Jacob Grønn.

Nye fundament

Med 36 berørte reindriftsaktører har det vært en lang og tornefull prosess for å komme i gang med utbygginga.

– Vi mener vi har gjort mye for å imøtekomme reindrifta og hensynta deres behov, og et av de viktigste tiltakene er at vi vil bruke en helt ny fundamenttype som gjør vinterarbeid mulig og som berører reindrifta mindre, forklarer duoen.

Stanser drifta

De nyutviklede fundamentene er av stål og kan monteres ved mastepunktene.

– Vi vil bruke beltekjøretøyer og i hovedsak kjøre inn de prefabrikerte fundamentene på vinterstid, når reindrifta ikke bruker de aktuelle områdene, sier Erdal og Grønn.

– Vi stopper faktisk anleggsarbeidet opp mot i 3,5 måneder i sommerhalvåret enkelte distrikt, påpeker jurist i Statnett, Stig Gøran Hagen, og viser frem en matrise som viser alle anleggsstoppene i de berørte distriktene.

– Har prosjektet blitt mye fordyret på grunn av alle anleggsstoppene?

– Reindrifta er her og har sine rettigheter. Det at vi nå kan gjøre store deler av arbeidet på vinterstid, gjør sitt til at tida vi bruker blir vesentlig kortere, enn om vi skulle bygget på sommeren med de restriksjoner forhold til reindrifta vi da har, påpeker Erdal.

Ettersom fundamentene aldri har vært prøvd tidligere, ligger det en usikkerhet inne i bildet.

– Vi har ikke erfaring med dette og det utgjør en risiko i seg selv, sier prosjektleder Grønn.

Laget reindriftsfilm

Det er italienske Rebaioli og Nordiske Eltel som har fått hovedentreprisen på bygginga, og for at de som skal i gang med arbeidet skal ha den rette forståelsen for reindriftas stilling i Norge, har Statnett laget en opplæringsfilm om reindrifta.

– Det er for at entreprenørene ikke bare skal forstå, men også respektere reindrifta, bemerker Erdal. Hun forteller også at Statnett gjennomfører et forskningsprosjekt, der man GPS-merker reinen i deler av de berørte områdene.

– Dette for å øke kunnskapen om kraftledningers påvirkning på rein.