Det fastslår Christian Angell, som er tobakksgiganten Philip Morris sin myndighetskontakt i Norge. Han  slår fast at de som selger sigaretter i Finnmark årlig taper 72 millioner kroner i omsetning som følge av smugling og innførsel av kopisigaretter. Dette kan ifølge revisjonsselskapet KPMG betyr så mye som 400.000 kroner i tapt omsetning for hvert salgssted.

Ante ikke omfanget

– Før jeg begynte å arbeide hos Philip Morris med myndighetskontakt og informasjon og spesielt forhold rundt smugling, var jeg ikke klar over hvor utbredt ulovlig handel og smugling var. Det vi vet, er at alle taper på smuglingen. Forhandlerne, leverandørene og myndighetene. Sistnevnte får ikke inn de avgiftene de skal, men det som kanskje er verst, er at myndighetene mister kontroll på en vare som bør kontrolleres nøye, sier Angell.

Han viser til at flere av merkene som importeres til Norge er offer for falsk produksjon, blant annet i Polen, hvor det er avslørt flere sigarettfabrikker som produserer kopi-sigaretter til profesjonelle smuglere. Revisjonsgiganten KPMG har analysert markedet for smuglersigaretter og i en rapport kommet til at forbruket ligger rett i underkant av 30 prosent, forteller Angell.

Organisert kriminalitet

Etter hvert har myndighetene skaffet seg en bedre og bedre oversikt over hvem som står bak smuglingen av sigaretter fra utlandet til Norge, men smuglingen har likevel et stort omfang.

– Det er ofte godt organiserte kriminelle grupper som står bak. Bander som også ofte smugler andre ting som alkohol og narkotika. De har gode og sofistikerte distribusjonsnett som varierer fra butikker, kiosker, sosiale medier til bingohaller og arbeidsplasser.  Biler, ofte med falske skilter, frakter varene rundt om i landet til ulike mottakere og deponier. Kombinasjonen lav risiko og høy avkastning gjør dette meget attraktivt for organisert kriminalitet i Øst-Europa, fastslår Angell.

– Tobakkssmugling er også en hyppig metode for terrorgrupper å samle inn penger på. Ifølge professor Louise Shelley, Director of the Institute of Terrorism, Transnational Crime and Corruption ved George Mason University, finansierer IS sine våpenkjøp blant annet ved å smugle sigaretter. Den mest kjente smugleren er kanskje den enøyde terroristen, Mokhtar Belmokhtar, kjent som "Mr Marlboro" grunnet den illegale handelen. I Norge er han kanskje best kjent for å stå bak angrepet på Statoils anlegg i In Amenas i Algerie, sier Christian Angell til slutt. Han har hatt møter om smuglervarene med NHO Finnmark denne uka og drøftet ulike tiltak med dem.

foto
NEDLAGT JUKSEFABRIKK: Denne fabrikken for produksjon av kopisigaretter til smuglerkarteller i Polen er nå stengt. Foto: Presse