Organisasjonen FMI har sendt ut brev til alle kommunestyrerepresentantene i Alta hvor de uttrykker motstand mot at det etableres asylmottak og moské i Alta.

– I dag ser vi at veksten i innvandrerbefolkningen, særlig av muslimer øker, og destabilisering av vårt tradisjonelt fredelige samfunn er i emning, skriver Folkebevegelsen mot innvandring (FMI) i brevet til politikerne.

Organisasjonens motto er «Bevar Norge norsk».

Vil stoppe moskéen

Oppfordringen til politikerne i Alta er klar: stans etableringen av moské og asylmottak i Bossekop. De mener en folkeavstemning vil vise at folk ikke ønsker disse etableringene.

– Islam er en religion som på sikt vil true vårt demokrati, freden, friheten og sikkerheten, skriver formann Bjørnar Røyset i brevet.

Han mener dagens innvandringspolitikk er i strid med Grunnloven, og fører til «forvitring av norsk kultur og vår kristne religion».

Tommy Berg (SV) reagerer sterkt på brevet.

– Dette kommer fra organisasjonen Arne Myrvold startet på 1980-tallet. Jeg synes det er forkastelig å få slike brev i posten, og forkastelig at de følger med oss, sier Berg.

– Hva var budskapet?

– Buskapet er så brunt som det kan bli. Debatten som har gått i Alta er som barnemat å regne, svarer Berg.

Raymond Londal (V) mottok også brevet. Han reagerte ikke like sterkt.

– Jeg har ikke noe mot å motta dette. Det er lov å prøve å påvirke politikere med sine fakta og argumenter. Jeg viser respekt for andres meninger ved å lese det jeg mottar. Det sagt, er det ingen automatikk at jeg er enig i alt jeg leser, sier Londal.

– Ufyselig

Berg mener brevet og diverse vedlegg som var langt med, var ekkelt å motta.

– Det er ufyselig å få brev fra en slik patetist organiasjon. Det er ensidig propaganda og ren svada, fastholder Berg.

FMI ledes av Bjørnar Røyset og den kjente motstandsmannen og innvandringsmotstanderen Jan Høeg.

Røyset sier til Altaposten at han er vant til å bli betegnet på måten Berg gjør.

– Vi får ofte den type svar når politikere ikke har andre argumenter, sier Røyset.

– Hva er det egentlig dere vil oppnå med en slik henvendelse?

– Vi opptatt av å bevare nasjonalstatene i Vest-Europa og i verden. Alle folk har rett til eget hjemland. Vi er opptatt av at alle land skal være selvstendige. Med massinnvandringen i dag, så foregår det en utskiftning av befolkningen i forskjellige land, sier han.

Røyset sier videre at islam er «mer politisk ideologi enn religion».

– Det er bare å se hvordan de oppfører seg rundt i verden. Lovverket er tuftet på en bok fra 600-tallet. De lovene er urokkelige i islam, de kan ikke forandres av mennesker. Det gjør det så fanatisk, sier han.

Skeptisk til moské

Videre mener han at fremmedinnvandring fører med seg kriminalitet.

FMI la også ved diverse skriv, blant annet et om islam.

– Vi la ved et brev som er skrevet av en tidligere prest som er inne i islam. Det er dokumentert at moskeer blir brukt til å forberede selvmordsbombere. Dette er en utvikling som går sakte i Norge sammenlignet med Storbritannia, sier han.

– Vi er redde for at vi skal få et utrygt samfunn til slutt, legger Røyset til.