Gjenåpner 14 elver – holder laksefiske utenfor Tanavassdraget stengt

foto