– Meningsløst vedtak som vil skape større problemer

foto