86 prosent av NAV-kontorer i Troms og Finnmark opplever økning av søknader