Inviterer til spleiselag rundt ny fløy på Klinikk Alta, men Finnmarkssykehuset må takke nei

foto
Den gamle E4-fløya, der sykehjemmet tidligere lå, må rustes opp eller rives og bygges opp på ny. Foto: Even Martinsen