Svinesti på vidda: – Det er greit å leke krig, men de må rydde opp etter seg