Vil legge ned tre skoler, åpner for å utvide fire

foto