– Vi må gjøre arbeidet på dugnad. Det er trist

foto