Fylkeskommunen vil ikke være med å finansiere ny vei

foto