– Stoppet av ras i Kløfta søndag. Fikk med selvsyn se hvor viktig E45-utbyggingen er

foto