Den unge reineieren gikk til sak mot staten da han fikk pålegg fra Landbruks- og matdepartementet om å redusere reinflokken fra 116 til 75 dyr, som en del av en større regulering av beiteområder.

Det er umulig å leve av en så liten flokk, mener Sara, som allerede har vunnet over staten i to rettsinstanser. I april besluttet departementet å anke saken til Høyesterett, som tirsdag startet behandlingen. Det er satt av to dager til saken.

Reinhoder foran Stortinget

Saken har vakt oppmerksomhet, ikke minst fordi reineierens søster Máret Ánne Sara tirsdag satte opp protestverket «Pile O’ Sápmi» med 400 reinskaller foran Stortinget, bare et lassokast unna Høyesterett.

Onsdag skal også sametingspresident Aili Keskitalo og leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund Ellinor Marita Jåma holde appell på Eidsvolls plass.

– Nå handler det om å få politisk respekt for de grunnleggende og lovfestede samiske rettighetene, heter det i en uttalelse fra arrangørene.

– Strider mot rettigheter

Reineieren hevder at kravet om å nesten halvere flokken er i strid med både eiendomsvernet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) og minoritetsvernet i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.

Det synet vant han fram med i både tingretten og lagmannsretten.

– Han kunne ikke fortsette med en reindrift som ville gått med et betydelig underskudd hvert eneste år. Dette ville få store praktiske konsekvenser for ham, har hans advokat Trond P. Biti tidligere uttalt.

Staten ønsker på sin side få ned antall reinsdyr på Finnmarksvidda for å ta vare på beiteområdene og sikre en økologisk bærekraftig reindrift. Departementet valgte å anke til Høyesterett fordi det mener vedtaket om forholdsmessig reduksjon verken innebærer en nektelse av retten til å utøve samisk kultur eller krenkelse av eiendomsvernet.

Jubel etter seier i lagmannsretten

Reguleringen av reintallet i Finnmark har lenge vært omstridt, og Saras seier i lagmannsretten i mars i år fikk Norske Samers Riksforbund (NSR) til å juble.

– I dette tilfellet har staten brutt Jovsset Ánte Saras folkerettslige vern mot statlig inngrep. Dette er en viktig prinsipiell dom som vil få positive konsekvenser for mange samer, sa daværende sametingspresident Vibeke Larsen da dommen i lagmannsretten ble kjent.

En seier til Sara i Høyesterett kan føre til endringer i reindriftsloven.