Får bygge nytt bedehus på Elvebakken

foto
Elvebakken Læstadianske Menighet fikk godkjent byggesøknaden. Foto: Haldde Arkitekter AS