– Frekt av Alta havn å koble seg til fiskarlagets strømmåler og deretter fakturere fiskerne for strømmen

foto