– Hvorfor forskes det ikke mer på Altasaken?

foto