– Hvorfor forskes det ikke mer på Altasaken?

foto
Historiker Kjetil Zachariassen holdt et engasjerende foredrag om Altaaksjonen på Barila. Foto: Bernhard Hienerwadel