Feltet har vært forsøkskanin for en ny bevaringsmetode hvor bergkunst dekkes til med PVC-plast. Men etter seks år, var ikke resultatet helt som håpet.

Da det ble løftet på den store plastpresenningen i Kåfjord denne uka, oppdaget ekspertiseteamet at det hadde det dannet seg fukt og sopp under presenningen.

- Vi har vært redd for helleristningsfeltene, spesielt med tanke på frostsprengning. Dermed ble PVC-plast lagt over bergkunsten i Kåfjord i 2006 i håp om at dette kunne være med på å bevare feltet. Nå ser det heller ut til at plasten kan ha gjort det verre, sier arkeolog ved Alta Museum, Martin Hykkerud, til Altaposten.

Fjerner plasten

Rundt 600 kvadratmeter berg ble dekket til av PVC-plasten på den private grunnen i Kåfjord. Dette forsøket var en del av bevaringsprogrammet for verdensarven, samt det nasjonale bevaringsprogrammet for bergkunst som skal gå fram til år 2020.

Alta Museum melder nå at plasten mest sannsynlig kommer til å bli fjernet.

Eva Walderhaug fra Riksantikvaren mener dette er tida for å prøve seg frem.

- Det tar tid å finne gode metoder og man skal ikke gjøre noe overilt. Det er derfor vi i dag har hatt en workshop der vi har prøvd å finne andre løsninger for å bevare bergkunsten, sier Walderhaug i et intervju med Radio Alta.

Walderhaug innrømmer at PVC-plasten ikke har fungert optimalt.

- Tildekkingen har ikke vært så permanent som vi har ønsket oss. Nå må vi finne ut hva vi skal gjøre i fortsettelsen, forteller hun videre.

- Mest verdifullt i Norge

Walderhaug, som er ansvarlig for Bevaringsprogrammet for bergkunst, mener feltene i Alta kommune er noe av det mest verdifulle vi har i Norge.

- Kåfjord-feltet er utrolig viktig, sett med både nasjonale og globale øyne. Men samtidig er det også veldig utfordrende å jobbe med en slik verdensarv. Helleristningene forvitrer i et tempo man ønsker å forsinke. Dette skyldes både klima og oss mennesker, oppsummerer Walderhaug.

Riksantikvaren startet med sitt bergkunstprosjekt i 1996, noe som defineres som et sekund i et biologisk perspektiv.

- Vi kan ikke stoppe naturen, men håpet er å vi kan kanskje bidra til å forsinke den, sier Walderhaug avslutningsvis.