Etter to år med utdanning i demensomsorg og alderspsykiatri, har dette fagskolekullet avsluttet sin utdanning. 10 av dem er fra Alta, og de har nå hatt avslutning og vitnemålsutdeling på Sorrisniva.

– Disse fagfolka kan dere være stolte av. Fagskolepoengene har allerede betydning i fylket. Vi har gledet oss over tida med dem – men også over samarbeidet med fylkesmannen og Finnmark fylkeskommune, sier Signe B. Gjelstad, rektor ved Fagskolen Aldring og helse.