Helseminister Høie kom seg ikke over Kvænangsfjellet grunnet uvær

foto