– Bland dere inn

foto
ALLES OPPMERKSOMHET: Pål Roland fra Læringsmiljøsenteret i Stavanger mente en time var alt for lite fordi dette er tema som er forskningsbasert. Likevel fikk foreldrene en kort innføring i voksnes rolle i barn og unges leke- og læringsmiljø. Foto: Astrid Krogh