– Når to barn utestenger et tredje, skapes et slags samhold mellom de to som utestenger. Det betyr at selv om de gjør en negativ ting, så vil de som stenger ute får noe positivt seg i mellom. Utestenging er ikke drevet av frustrasjoner, men av belønninger, sa dosent Pål Roland fra Læringsmiljøsenteret i Stavanger

Som en del av skolestarten inviterte Alta kommune til et foreldremøte for alle som har barn i altaskolen. Temaet var den viktige rollen foreldre har i forhold til forebygging av mobbing i barnehage og skole, inkludering av alle barn, relasjonens betydning, barns selvbilde og grenser.

Sterke belønninger

Roland startet den timelange seansen med å forklare at dersom en to-åring slår et annet barn med spaden for å få bilen han ønsker seg, og han lykkes, vil barnet oppleve en belønning etter oppførselen. Mest sannsynlig vil barnet gjenta denne metoden. Får barnet korrigering og forklaring på hvordan man kan få bilen på en bedre måte, vil barnet rette seg etter det.

Slik er det også med utestenging, sier Roland.

– Det er sterke belønninger knyttet til utestenging, og den sterkeste belønningen er tilhørighet mellom de som gjør det. Og de får makt, makten til å utestenge. Forskning viser også at de som utestenger ofte er populær. Så det er sterke belønninger i dette spillet.

foto
INTERESSERT: Kultursalen var nesten full. Det er tydelig at dette er et tema som mange foreldre er opptatt av. Underveis i forelesningen var det rom for at foreldrene i salen kunne diskutere de ulike temaene, og det gjorde de. Foto: Astrid Krogh

– Bland dere inn

Roland er tydelig når det gjelder foreldrenes rolle.

– Dette skjer gjennom hele skoleløpet, fra barneskole og til videregående skole. Bland dere inn i det, selv om det er ubehagelig. Ikke tro at det går fort over. Når vi har spurt de driver med utestenging hva som skal til for at de skal slutte, så er svaret voksne som griper inn.