Roser byens næringsliv og byr på konferanse: – Vi er prisgitt rausheten deres

foto