Naboene hevder boligprosjektet ikke overholder tomtegrensa