Ni Alta-selskaper leverte ikke regnskapet og kan bli oppløst

foto