Sametinget bevilget 100.000 kroner til Finnmarksløpet 2023