I rettssaken mot den 44 år gammel mannen ble 60 dager gjort betinget, skriver Økokrim i en pressemelding om den tiende og den siste rettssaken fra krabbeopprullingen som fant sted sommeren 2019.

Visste at hengeren ble brukt til ulovlig fangst

Mannen, som er daglig leder i et selskap spesialisert på utleie av frysehengere, innrømmet at han kjente til at en av selskapets frysehengere ble brukt til å transportere ulovlig fanget kongekrabbe. Lasten ble fraktet fra Finnmark til Kjeller for videre salg.

Saken er en del av avsløringene av et omfattende landsdekkende nettverk som opprullet av Økokrim og Finnmark politidistrikt.

De forskjellige domfellelsene omfatter forskjellige sider av kriminell aktivitet knyttet til ulovlig kongekrabbevirksomhet. Fra ulovlig fangst i Varangerfjorden og Båtsfjord til transport, salg, heleri og hvitvasking på Østlandet.

Saken har tatt fire år

Tilståelsesdommen fra Vestfold tingrett markerer slutten på Økokrims innsats i kongekrabbesaken som har pågått i over fire år.

I tillegg til fengselsstraffen fikk mannen en inndragelse på 10 000 kroner, som var beløpet som ble betalt for leien av frysehengeren.

Dommen er foreløpig ikke rettskraftig.