Har etterslep på fylkesveiene med tre milliarder

foto