25 millioner ble gitt til å styrke Klinikk Alta. 10,5 av disse settes av til å dekke underskudd