– Regnet bør føres bort gjennom takrenna, ikke gjennom taket

foto