Evakuerer bosatte i området av frykt for nye ras

foto