Evakuerer bosatte i området av frykt for nye ras

foto
Redningstjenesten leter etter eventuelle folk i sjøen etter et stort jordskred i Kråkenes utenfor Talvik. Foto: Hanne Larsen