Gråt etter besøk på asylmottak

foto
ENDRET OPPFATNING: Frank Johnny Nilsen ble helt satt ut av all glede og varme han møtte på asylmottaket han tidligere hadde vært i mot. Foto: Hanne Larsen