Ønsker mer åpenhet rundt demenssykdom; – Mange opplever demenssykdom som et stigma

foto