Mangler 74 lærere i kommune med skolekvalitet under landssnittet

foto