– SP bidrar til å skape pinlig bunnivå i den politiske debatten

foto