Ni millioner brukes for å skaffe distriktene fiber

foto