NAV flytter ut, her blir det 2.000 ledige kvadrat

foto