Tunge aktører i næringslivet stiller seg bak rapport