Kjerkol: – Helse nord står i en alvorlig situasjon