Biskopen griper inn: Omstridt prest får ikke undervise konfirmanter i Kautokeino