– Dette stiller høye krav til utvalgte veier, bruer, jernbaner, havner og lufthavner