Sykehuset snur: Tilbakefører ambulering innen gynekologi i Alta