Flere tvangsoppløsninger til retten, tre fra Kautokeino

foto